Výzkum

Metodu výzkumu Pulsní oxymetrie HSP zpracoval ředitel Ústavu lékařské fyziky na Fakultě fyziky Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani prof. dr. hab. Ryszard Krzyminiewski. Tento výzkum je část projektu TelMedHome, který mimo jiné provádí v telemedickém provozu online pokročilou analýzu pulzové vlny měřené digitálním pulsním oxymetrem. Díky tomu je možné kromě typických údajů, tzn. pulsu a okysličení krve, rychlé označení řady jiných parametrů, které umožňují určit různé poruchy srdeční činnosti, např. práci chlopni, arytmii apod. Program je určen hlavně pro monitorování pacietů s nemocemi oběhové soustavy, po operacích nebo vyžadujících trvalou péči. Může být obzvlášť vhodný pro praktického lékaře i specialistu v lékařské ordinaci nebo v nemocnici. Firma Vigget je jediná firma v Polsku v odvětví přímého prodeje, která była prof. Krzyminiewským licencionována k provádění výzkumu metodou pulsní oxymetrie HSR.